วอเชอร์ห้องพักราคาพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (The Heroes)

ระยะเวลาสำหรับการขาย : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาสำหรับการเข้าพัก : ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

Superior Room ไม่รวมอาหารเช้า ราคา 900.- บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน สำหรับ 2 ท่าน
Valid Date 04/08/2020-03/08/2021
QTY
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ราคานี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น
 • ระยะเวลาการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถใช้วอชเชอร์ห้องพักราคาพิเศษภายในระยะเวลา 1 ปี
 • การทำจองห้องพักสำหรับแคมเปญนี้ จองได้ทางเว็บไซต์ของ หรือจองได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com 
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ก่อนเข้าพัก
 • ราคานี้รวมค่าบริการและค่าภาษีแล้ว
 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อนเข้าพัก
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า คิดเพิ่ม 300.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com   
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า + เซทอาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำ คิดเพิ่ม 800.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com  
Price (THB)
0.00
Deluxe Room ไม่รวมอาหารเช้า ราคา 1,300.- บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน สำหรับ 2 ท่าน
Valid Date 04/08/2020-03/08/2021
QTY
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ราคานี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น
 • ระยะเวลาการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถใช้วอชเชอร์ห้องพักราคาพิเศษภายในระยะเวลา 1 ปี
 • การทำจองห้องพักสำหรับแคมเปญนี้ จองได้ทางเว็บไซต์ของ หรือจองได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com 
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ก่อนเข้าพัก
 • ราคานี้รวมค่าบริการและค่าภาษีแล้ว
 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อนเข้าพัก
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า คิดเพิ่ม 300.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com   
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า + เซทอาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำ คิดเพิ่ม 800.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com  
Price (THB)
0.00
Connecting Family Room ไม่รวมอาหารเช้า ราคา 2,600.- บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน สำหรับ 4 ท่าน
Valid Date 04/08/2020-03/08/2021
QTY
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ราคานี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น
 • ระยะเวลาการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถใช้วอชเชอร์ห้องพักราคาพิเศษภายในระยะเวลา 1 ปี
 • การทำจองห้องพักสำหรับแคมเปญนี้ จองได้ทางเว็บไซต์ของ หรือจองได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com 
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ก่อนเข้าพัก
 • ราคานี้รวมค่าบริการและค่าภาษีแล้ว
 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อนเข้าพัก
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า คิดเพิ่ม 600.- บาท / 4 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com   
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า + เซทอาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำ คิดเพิ่ม 1,600.- บาท / 4 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com  
Price (THB)
0.00
Suite ไม่รวมอาหารเช้า ราคา 4,000.- บาท ต่อ ห้อง ต่อ คืน สำหรับ 2 ท่าน
Valid Date 04/08/2020-03/08/2021
QTY
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ราคานี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น
 • ระยะเวลาการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถใช้วอชเชอร์ห้องพักราคาพิเศษภายในระยะเวลา 1 ปี
 • การทำจองห้องพักสำหรับแคมเปญนี้ จองได้ทางเว็บไซต์ของ หรือจองได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com 
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ก่อนเข้าพัก
 • ราคานี้รวมค่าบริการและค่าภาษีแล้ว
 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อนเข้าพัก
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า คิดเพิ่ม 500.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com   
 • ถ้าลูกค้าต้องการอาหารเช้า + เซทอาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ำ คิดเพิ่ม 1,000.- บาท / 2 ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองห้องพัก โทร. 02 136 8700 หรืออีเมลล์ rsvn@almerozhotel.com  
Price (THB)
0.00
0.00
Grand Total:
 The prices are displayed include service charge and 7% VAT.