วอเชอร์ห้องพักราคาพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (The Heroes)

ระยะเวลาสำหรับการขาย : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาสำหรับการเข้าพัก : ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

Sorry
Only Applicable During 5 August 2020 - 31 October 2020